Tag: MCOT HD Box

อสมท ลุยธุรกิจ Non – Broadcast ส่ง MCOT HD BOX ลงศึกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

บมจ.อสมท องค์กรสื่อสารมวลชนชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้บริการสื่ออย่างครบวงจร นอกจากจะเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีรวมถึงสถานีวิทยุ Modern Radio ยังประมูลช่องรายการทีวีดิจิตอล HD ช่อง 30 และสถานีเด็ก และครอบครัว ช่อง 14 ด้วยเม็ดเงินกว่า 4,000 ล้านบาท อีกทั้งเป็น 1 ในผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล

Partner Articles