Tag: markw

“markw” สมาร์ทโฟนปริศนาของ Xiaomi โผล่ทดสอบ Geekbench

Roland Quandt ทีมงานสายมือถือของเว็บไซต์ WinFuture ทวีตข้อความพบชื่อสมาร์ทโฟนปริศนาตีตรา Xiaomi บนฐานข้อมูลของ Geekbench