Tag: Lumia

Nokia Lumia ปิดปลายปีที่ผ่านมาได้สวย

การเปิดตัว Nokia Windows Phone ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของ Nokia และโลก Smart Phone ยอดสรุปหลังเปิดตัวจนถึงสิ้นปี 2011 ที่ผ่านมา