Tag: Lumia 940

หลุดภาพแผงหน้าของมือถือ Windows ขนาดใหญ่ คาดว่าน่าจะเป็น Lumia 1030

ภาพหลุดแผงหน้าจอของมือถือ Windows จอขนาด 5 นิ้ว จากโรงงานในประเทศจีน ซึ่งถ้าจะกล่าวถึงมือถือ Lumia 5 นิ้ว ตัวล่าสุด ก็จะเป็น Lumia 930 ถ้า 5 นิ้วตัวต่อไป ชื่อรุ่นก็อาจจะเป็น Lumia 940 หรือไม่ก็ Lumia 1030 ก็เป็นไปได้
HUAWEI MatePad Pro