Tag: LoopPay

ซัมซุงซื้อกิจการ LoopPay ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านสมารท์โฟน แข่ง Apple Pay

ซัมซุงซื้อกิจการ LoopPay ผู้ให้บริการระบบชำระเงินผ่านมือถือรายใหญ่ แข่งกับ Apple Pay เพื่อสร้างระบบจ่ายเงินผ่านสมารท์โฟนของทางซัมซุงเองขึ้นมา ให้ลูกค้าสามารถชำระสินค้า และบริการผ่านสมาร์โฟนได้ทุกที่ทุกเวลา

Partner Articles