Tag: Live Digital Live More

เอไอเอส เปิดวิสัยทัศน์ปี 2015 LIVE Digital LIVE More รับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ

เอไอเอส แถลงวิสัยทัศน์การดำเนินงานปี 2015 ชูแนวคิด LIVE Digital LIVE More เดินหน้ายกระดับชีวิตคนไทย และประเทศ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เต็มรูปแบบ เผยแผนงานระยะ 5 ปี ตั้งเป้าก้าวสู่ “ผู้สร้างสรรค์บริการดิจิทัลเพื่อคนไทย – Your Digital Life Partner”  ครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านดิจิทัล รวมไปถึงการพลิกโฉมองค์กรสู่การเป็นพันธมิตรทางบริการดิจิทัลแก่ทุกกลุ่มอย่างเต็มรูปแบบผ่านการทำงานของชาวเอไอเอส

Partner Articles