Tag: Line Platform

LINE แนะนำบริษัทฯ นักพัฒนาช่วยสรรค์สร้างโซลูชั่นภายในองค์กรบนแพลตฟอร์ม LINE

LINE ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มกลาง สร้าง Engagement ระหว่างแบรนด์กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบริการ Business Connect ที่ไม่เพียงแต่เชื่อมต่อองค์กร/แบรนด์กับลูกค้าภายนอกเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นระบบใช้งานภายในองค์กรได้อีกด้วย

Partner Articles