Tag: Lenovo Zuk Z1

“ZUK Z1” สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Cyanogen วางจำหน่ายในยุโรปบนเว็บไซต์ Amazon

หลังจากการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Cyanogen เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ZUK บริษัทในเครือ Lenovo ก็ได้เริ่มวางจำหน่ายสมาร์ทโฟน ZUK Z1 ในสเปน อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมนี แล้วตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาบนเว็บไซต์ Amazon แบบแฟลชเซลล์ในราคา 299.99 ยูโร หรือประมาณ 12,000 บาท และประสบความสำเร็จอย่างมากในอิตาลีและเยอรมนี