Tag: LearnDi

AIS Academy เปิดตัว “LearnDi” เดินหน้ายกระดับวงการ EdTech ไทย

AIS Academy เปิดตัว “LearnDi” ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำเดินหน้ายกระดับวงการ EdTech ไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทย

Partner Articles