Tag: LAMPTAN Zigbee Minihub

แม้ไม่อยู่บ้านก็ยังสบายใจ ให้ LAMPTAN Smart Door & Window Sensor ช่วยดูแลบ้านได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน

หากเป็นเมื่อก่อนเราคงจะคุ้นเคยกับ LAMPTAN ในฐานะแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับหลอดไฟเพียงอย่างเดียว ซึ่งที่ผ่านมาทาง LAMPTAN ก็ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับหลอดไฟอยู่เสมอ แต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการพัฒนาอุปกรณ์ในกลุ่ม Smart Home Solution ที่จะมาช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับบ้านยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง

Partner Articles