Tag: kidsactionforkids

ดีแทคร่วมกับ Kids Action for Kids สนับสนุนการผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ครั้งที่ 8

ดีแทคเดินหน้าโครงการ ‘ทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย ครั้งที่ 8’ จับมือกับพันธมิตร กลุ่มยาวขน Kids Action for Kids และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ทำการผ่าตัดฟรีให้กับเด็กยากไร้และด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 80 ราย ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

Partner Articles