Tag: KickStarter

Ampy แบตเตอรี่สำรอง สำหรับคนรักสุขภาพ ชาร์จไฟโดยการนับก้าว???

Ampy เป็น project ใหม่จาก Kickstarter เป็นแบตเตอรี่สำรองทางเลือกใหม่สำหรับสมาร์ทโฟนของคุณ สิ่งที่แตกต่างออกไปกับแบตเตอรี่สำรองตัวอื่นๆนั้น ก็ตรงที่ Ampy ไม่จำเป็นต้องเสียบชาร์จเพื่อเติมไฟ แต่มันใช้ฟลังงานจล์จากการเคลื่อนไหวของเรามาเติมไฟลงในแบตเตอรี่แทน

Partner Articles