Tag: Jaymart We Care

ดูแลทั้งคนและเครื่อง! Jaymart We Care บริการประกันมือถือใหม่จากเจมาร์ท โมบาย ที่ให้ความคุ้มครองทั้งตัวเครื่องและเจ้าของ

เจมาร์ท โมบาย เปิดบริการประกันมือถือรูปแบบใหม่ “Jaymart We Care ดูและเครื่อง ดูแลคุณ” ที่ให้ความคุ้มครองแบบแพ็คคู่ ทั้งตัวเครื่องและเจ้าของเครื่องด้วยความร่วมมือกับบริษัท เจพี ประกันภัย