Tag: iWork

ใครช้าอด iWork ไม่รับผู้ใช้เพิ่มแล้ว

เป็นข่าวไปเพียงสามวันว่า iWork เปิดให้ทุกคนใช้งานแล้ว ทาง Apple ก็ปิดไม่รับผู้ใช้ใหม่แล้ว (ผู้ที่ลองใช้ไปแล้วถือว่าโชคดีไปจ้ะ)

iWork for iCloud เปิดให้ทุกคนใช้งานได้แล้ว

ก่อนหน้านี้ทาง Apple เปิดให้ Developers ใช้งาน iWork for iCloud ไปแล้ว ล่าสุดก็เปิดให้ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงและใช้งานกันได้แล้ว
HUAWEI MatePad Pro

Partner Articles