Tag: iWork

ใครช้าอด iWork ไม่รับผู้ใช้เพิ่มแล้ว

เป็นข่าวไปเพียงสามวันว่า iWork เปิดให้ทุกคนใช้งานแล้ว ทาง Apple ก็ปิดไม่รับผู้ใช้ใหม่แล้ว (ผู้ที่ลองใช้ไปแล้วถือว่าโชคดีไปจ้ะ)

iWork for iCloud เปิดให้ทุกคนใช้งานได้แล้ว

ก่อนหน้านี้ทาง Apple เปิดให้ Developers ใช้งาน iWork for iCloud ไปแล้ว ล่าสุดก็เปิดให้ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงและใช้งานกันได้แล้ว