Tag: ITU

ITU ชี้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ไต่จากลำดับที่ 105 ในปี 2555 ขึ้นเป็นลำดับที่ 71 ขึ้นมาถึง 34 อันดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยผลสำรวจรายงานประจำปีดัชนีชี้วัดสังคมสารสนเทศปี 2557 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ชี้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ไต่ขึ้นมา 34 อันดับจากลำดับที่ 105 ในปี 2555 ขึ้นเป็นลำดับที่ 71 ในปีนี้ จากปัจจัยการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1GHz

ผลการศึกษาและการประเมินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz (3G) บนความร่วมมือกับ ITU

พ.อ.ดร เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่าในวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2556) กทค. ได้รับมอบรายงานผลการศึกษาและประเมินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz (3G) ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาของประเทศไทย

Partner Articles