Tag: iPad2

iPad รุ่นที่ 3 ออกขาย แต่ iPad 2 ยังคงอยู่?

โดยปกติ Apple ขาย iPhone ด้วยการคงรุ่นเก่าไว้ แต่ลดความจุลงให้กลายเป็นรุ่นเล็กเอาไว้ การทำแบบนี้กับ iPhone กำลังจะมากับ iPad เช่นกัน

Partner Articles