Tag: iPad 6th

iPad 6 จะมีความละเอียดหน้าจอเพิ่มขึ้นอีก 30 – 40%

หลังจากมีข่าวลือว่า iPad จะมีรุ่นหน้าจอใหญ่ขึ้น โดยอาจจะเป็นรุ่น 12.9 นิ้ว วางขายปีหน้า ทาง KGI Securities ก็วิเคราะห์ว่าปีหน้า  iPad น่าจะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นอีก 30 – 40 % โดยประมาณ ทั้งรุ่นปัจจุบัน และรุ่นใหม่ที่หน้าจอใหญ่ขึ้นด้วย

Partner Articles