Tag: Intel compute stick

ส่อง!!! Intel compute stick คอมพิวเตอร์ตัวจิ๋วที่จะเข้ามาขายในไทยตอนต้นปีหน้า

Intel compute stick คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอต่างๆ หรือทีวี ผ่านช่อง HDMI และสามารถใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยทีเดียว สามารถทำให้ทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีได้ไม่ยาก และระบบปฏิบัติการภายในจะมาเป็น Wndows 8.1 และสามารถใช้แอปจาก Android ได้ด้วย