Tag: iNet

ไอเน็ตตอบรับดิจิทัล อีโคโนมี นำเสนอโซลูชั่นคลาวด์

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด  (มหาชน) หรือไอเน็ต นำเสนอโซลูชั่นคลาวด์บนพื้นฐานคลาวด์และเมเนจเซอร์วิสของซิสโก้ ผลักดันให้เกิดการปรับใช้คลาวด์อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ไอเน็ตเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกของซิสโก้ในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรอง Cisco® Cloud Master Service Provider Certification (CMSP) โดยไอเน็ตนำเสนอโซลูชั่นคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น