Tag: IFA 2020

IFA 2020 พร้อมจัดงาน ก.ย. นี้ โดยไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

IFA ประกาศนโยบายการจัดงานในปี 2020 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน ณ เบอร์ลิน เยอรมนี โดยปีนี้จะกำหนดให้เฉพาะสื่อและผู้ที่ได้บัตรเชิญเข้างานเท่านั้น

Partner Articles