Tag: ICT Free WiFi by True

กระทรวงไอซีที ผนึกกลุ่มทรู ขยายบริการ “ICT Free WiFi by TRUE” สู่จังหวัดนครราชสีมา หนุนโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา เพิ่มโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วไทย

กระทรวงไอซีที โดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงไอซีที ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะ ผู้บริหาร นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

Partner Articles