Tag: iBook

Apple ออก iBooks 2.0 ลูกเล่นโดนๆ เพื่อการศึกษา

เปิดต้นปีของ Apple รอบนี้ ไม่ใช่อุปกรณ์ล้ำๆ แต่เป็นสิ่งเล็กๆ ที่รุกคืบการศึกษาจริงๆ สองสิ่งที่ Apple เปิดตัวในงานนี้ คือการเปิด iBooks 2.0 โดยการอัพเดทนี้ เกิดขึ้นจากที่ iPad และ iOS กลายเป็นอุปกรณ์ทางการศึกษามากขึ้น

Partner Articles