Tag: i-mobile IQ II

[Review] i-mobile IQ II ประเดิม Android One รุ่นแรกในไทย

i-mobile ถือเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแบรนด์ไทยรายแรกที่ได้รับการตอบรับจากทางกูเกิลในการให้ผลิตสมาร์ทโฟนภายใต้ซีรีส์ Android One ที่กูเกิลพยายามวางให้เป็นแอนดรอยด์โฟนราคาถูกที่ผู้ใช้งานสามารถเอื้อมถึงด้วยระดับราคาที่ไม่สูงจนเกินไป