Tag: Huawei X Gentle Monster

Huawei จับมือ Gentle Monster ทำแว่นตาอัจฉริยะสายแฟชั่น

Huawei จับมือกับ Gentle Monster ร่วมกันพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะที่มีความเป็นแฟชั่นเหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันมากกว่าตัว Google Glass หรือ Snap Spectacles

Partner Articles