Tag: Huawei Sound X

ไม่ได้มาแค่ MatePad Pro แต่ Huawei จะเปิดตัว Huawei Sound X วันที่ 25 นี้

นอกจาก Huawei จะเปิดตัว MatePad Pro ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้แล้ว ก็มีข่าวแว่วๆมาว่าจะมีการเปิดตัวลำโพงรุ่นใหม่ Huawei Sound X โดยใช้รหัสรุ่นว่า AIS-BW80H-00

Partner Articles