Tag: HUAWEI P40 5G

พร้อมขายในไทยเร็วๆ นี้! HUAWEI P40 และ P40 Pro ผ่านการรับรองจาก กสทช. เรียบร้อย

ล่าสุดพบข้อมูลยืนยันว่า P40 และ P40 Pro ที่รองรับ 5G ทั้งสองรุ่นนั้นผ่านการรับรองจาก กสทช. ของไทยเรียบร้อยแล้ว

Partner Articles