Tag: Huawei P20 lite 2019

เผยภาพ Huawei P20 lite 2019 จอเจาะรู กล้องหลัง 4 ตัว

เผยภาพดีไซน์ของน้องเล็กรุ่นอัพเกรด Huawei P20 lite 2019 ที่มีการใช้หน้าจอเจาะรู (Punch hole Display) และกล้องหลัง 4 ตัว

Partner Articles