Tag: Huawei M5 lite

Huawei ยกทัพ Product ส่งท้ายปลายปี Tablet, Smartwatch, หูฟัง และแว่นตา

ส่งท้ายปลายปี Huawei ผกทัพสินค้าเปิดตัวครอบคลุมทุกกลุ่มไลฟ์สไตล์ อาทิ Tablet Smartwatch, หูฟัง และแว่นตาอัจฉริยะ สเปคครบในราคาที่ดีกว่า