Tag: Huawei Ascend P6S

Huawei เตรียมปล่อยทายาท Ascend P6 ในชื่อ Ascend P6S

แม้ว่าระยะหลัง Huawei ในบ้านเราจะเริ่มกระแสเงียบลงไป แต่ในประเทศจีนหน่วยวิจัยและพัฒนากำลังง่วนในการทำสินค้าใหม่ๆ เพื่อเตรียมวางจำหน่ายทั่วโลกอย่างเต็มที่ และเราเจอข้อมูลใหม่มาว่ารุ่นต่อจาก Ascend P6 จะใช้ชื่อว่า Ascend P6S โดยจะใช้หน่วยประมวลผลใหม่ที่มีประสิทธิิภาพเจ๋งไม่น้อยเลยล่ะ