Tag: HTC One M8 Dual SIM

แอบไปรัสเซีย HTC One M8 เวอร์ชัน Dual SIM โผล่

แม้ว่า HTC One M8 จะเริ่มวางจำหน่ายทั่วโลกแล้วก็ตาม รวมถึงข่าวลือว่าจะมีรุ่นตามมาอย่าง Prime, Plus, Advance อย่างไรก็ตาม ทาง HTC แอบออก HTC One M8 Dual SIM เงียบๆ โดยจะเริ่มวางจำหน่ายใน Russia เร็วๆ นี้

Partner Articles