Tag: HTC One E8 Eye

ยังมีอีก ตรวจพบข้อมูล HTC One (E8 Eye) ขนส่งจำนวนมากเข้าอินเดีย

นอกจากที่ HTC จะเปิดตัวโทรศัพท์ใหม่รุ่น Desire Eye อย่างเป็นทางการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว พวกเขาก็ยังดำเนินการอัพเกรดสินค้าตระกูล Eye ด้วยกันอีก 2 เครื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย One M8 Eye ที่ทำการวางจำหน่ายในตลาดประเทศจีนอย่างเงียบๆ และล่าสุดก็ยังมีรายงานข้อมูลจากหน่วยงานศุลกากรประเทศอินเดีย ระบุว่า