Tag: HTC One 64GB

หลุดราคา…ร้อนๆ ของ HTC One รุ่น 64GB เบื้องต้นขายสีดำ 24,900 บาท!!

หลุดออกมาแล้วราคาของ HTC One เรือธงหนึ่งเดียวของ เอชทีซี ปีนี้ โดยเป็นรุ่นหน่วยความจำภายใน 64GB ที่มีข่าวคราวออกมาได้สักพัก จนวันนี้ทีมงานได้ข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในวงการโทรคมนาคมว่า HTC One 64GB เตรียมวางขายในราคา 24,900 บาท เบื้องต้นจะมีแค่สีดำเท่านั้น