Tag: HTC M4

เผยรายละเอียด HTC M4 น้องของ HTC One ที่กำลังจะเกิด

ช่าวของ Smartphone รุ่นรองจาก HTC One ที่ใช้ชื่อรหัสพัฒนาว่า M4 ยังคงมีกันมาเรื่อยๆ สำหรับครั้งนี้เป็นข้อมูลของเครื่องเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้า HTC M4 นี้ ใน HTC เรียกกันเล่นๆว่า M7.1 ข้อมูลตัวเครื่อง

Partner Articles