Tag: hpstorage

เอชพีเจาะตลาดเอสเอ็มบี ส่งเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใหม่ สนับสนุนระบบไอทีให้ทำงานง่ายขึ้นเพิ่มประสิทธิผลให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โปรแกรมสนับสนุนใหม่ ทำให้พันธมิตรคู่ค้าใช้เวลาสร้างรายได้จากโซลูชั่น HP Storage ได้เร็วขึ้น

เอชพีเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ HP ProLiant และโซลูชั่นจัดเก็บข้อมูล HP Storage ใหม่ เพื่อช่วยธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (หรือเอสเอ็มบี) สร้างผลสำเร็จทางธุรกิจได้เร็วขึ้น โดยสามารถนำระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีมาใช้งาน ดูแลจัดการ และบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย