Tag: hi-speed 50mb

ทรูออนไลน์ ขยายโลกการเรียนรู้สู่เยาวชน มอบฟรี อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต 50 เมก แก่สถาบันการศึกษาจังหวัดสระบุรี

กลุ่มทรู โดย นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ทรูออนไลน์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ที่ 4 จากขวา) นายอดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร ต่อยอดการเปิดบริการ “อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต 7 – 100 เมก จากทรูออนไลน์” ที่จังหวัดสระบุรี

Partner Articles