Tag: Handoff

Apple TV จะได้รับอัพเดทของ iOS 8 ด้วย เริ่มจาก Handoff

แม้ว่าบนเวทีเปิดตัวของ iOS 8 ในงาน WWDC จะไม่ได้พูดถึง Apple TV มากนัก แต่ Apple TV เองก็จะได้รับฟีเจอร์ต่างๆ มาบ้างไม่มากก็น้อยอยู่แล้วในแต่ละปี โดยปีนี้มีฟีเจอร์ใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่าง iOS 8 กับ Mac OS X Yosemite ที่น่าสนใจอย่าง Handoff ที่ทำให้การใช้งานไม่ว่าจะเปิด iOS หรือ Mac OS X ก็เหมือนใช้เครื่องเดียวกัน และแน่นอนว่าความเชื่อมโยงนี้ไม่ได้จบแค่ iOS และ Mac OS X เท่านั้น เพราะล่าสุดเรารู้แล้วว่าจะไปลง Apple TV ด้วย

Partner Articles