Tag: Hand Wash

Samsung พัฒนาแอปฯ ‘Hand Wash’ เตือนผู้ใช้หมั่นล้างมือกัน COVID-19 บน Galaxy Watch

สถาบันวิจัยซัมซุง-บังกาลอร์ (SRI-B) ในอินเดีย พัฒนาแอปพลิเคชัน 'Hand Wash' สำหรับ Galaxy Watch ที่กระตุ้นให้ผู้ใช้หมั่นทำความสะอาดมือของตัวเอง

Partner Articles