Tag: GTC 2021

ร้ายกาจ!! NVIDIA เผยซีอีโอและฉากตอนปาฐกถาในงาน GTC 2021 คืองาน CGI ทั้งหมด

NVIDIA เผยว่าตัว Jensen Huang ซีอีโอของบริษัท และฉากที่เห็นในช่วงกล่าวปาฐกถาในงาน GTC 2021 เป็นของปลอมที่สร้างขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกทั้งหมด

Partner Articles