Tag: GSMA

GSMA ประกาศรับรอง AIS เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย 5G รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

GSMA ประกาศรับรอง AIS เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย 5G รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ปักหมุดไทย เป็น ประเทศแรกที่ให้บริการ 5G บนมือถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

GSMA ผลักดันรัฐบาลไทยกำหนดคลื่นความถี่ซึ่งใช้รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบดิจิตอลสำหรับให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย

สมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) เสนอแนะแนวทางพัฒนาแผนการสำหรับการใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และการกำหนดคลื่นความถี่ ‘Digital Dividend’สำหรับให้บริการด้านการสื่อสารแบบเคลื่อนที่

Partner Articles