Tag: Green little heroes

“Green little heroes” โครงการดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมของดีแทค รณรงค์การประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 25%

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เชิญชวนพนักงานร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกับ “โครงการ Green little heroes” รณรงค์การร่วมมือร่วมใจกันประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ ประหยัดกระดาษ โดยเริ่มต้นจากภายในสำนักงาน หวังขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม มุ่งเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ

Partner Articles