Tag: Gorilla Glass 6

OPPO จะเป็นแบรนด์แรกที่เปิดตัวสมาร์ทโฟนพร้อมกระจก Gorilla Glass 6

หลังจากที่เมื่อสองสัปดาห์ก่อน Corning ผู้ผลิตกระจกสำหรับสมาร์ทโฟนได้เปิดตัวกระจก Gorilla Glass 6 ที่มีความทนทานมากกว่าเดิม และล่าสุดก็มีรายงานว่า OPPO จะเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนรายแรกที่ใช้กระจกชนิดนี้กับมือถือรุ่นใหม่ของค่าย ขณะที่ Corning ก็ได้ให้ข้อมูลเสริมว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายรายกำลังมองหาการใช้ประโยชน์จากกระจกรุ่นนี้ และได้ทำงานกับทางบริษัทอย่างใกล้ชิด

Corning เปิดตัวกระจก Gorilla Glass 6 ทนการตกสูงสุด 15 ครั้ง

Corning เปิดตัว Gorilla Glass รุ่นใหม่ ซึ่งเดินทางมาถึงรุ่นที่ 6 แล้ว โดยที่ทางนักวิทยาศาสตร์ของผู้ผลิตได้สร้างวัสดุของกระจกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้รองรับต่อการตกกระแทกได้หลายครั้งมากขึ้น โดยที่ตัว Gorilla Glass 6 สามารถรองรับการตกกระแทกจากความสูง 1 เมตร ได้ถึง 15 ครั้ง แกร่งกว่า Gorilla Glass 5 ถึง 2 เท่า

Partner Articles