Tag: Google Station

Google Station พร้อมให้บริการภายในสนามบิน 6 แห่งของ AOT

Google Station ได้ให้บริการเพิ่มเติมภายในท่าอากาศยานของ AOT อีก 5 แห่งทั่วประเทศไทย ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi ความเร็วสูงในพื้นที่สาธารณะได้ฟรี

Partner Articles