Tag: Google Play Games

Google Play Store เตรียมจัดหมวดหมู่เกมส์ใหม่ เพิ่มจาก 8 เป็น 17

ณ ตอนนี้โลกของเกมส์บน Android นั้นถูกจัดหมวดหมู่อย่างคร่าวๆ มากๆ โดยบน Play Store นั้นจะมีเกมส์ให้เลือกเพียงแค่ 8 ประเภทเท่านั้นแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ทาง Play Store จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเพิ่มหมวดหมู่เป็น 17 หมวดหมู่ด้วยกัน

Partner Articles