Tag: Google Pixel Stand

Google เปิดตัว Pixel Stand (2nd gen) แท่นชาร์จไร้สาย 23W

นอกจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Google ก็ยังมีการเปิดตัวแท่นชาร์จไร้สายอย่าง Pixel Stand รุ่นที่ 2 ที่ปัจจุบันมีการวางจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ของ Google