Tag: Google Music Search

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินหรือเพลงได้ง่าย ๆ ด้วย Knowledge Panel ใน Google

Google พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ แท็บความรู้ หรือ Knowledge Panel สำหรับผู้ใช้งานโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินหรือเพลงได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น