Tag: Google Lens

Google Lens แค่ยกกล้องมือถือขึ้นมาถ่าย ก็ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

Google Lens บริการที่ใช้ความสามารของ AI ในการช่วยค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากรูปภาพ เพียงแค่ยกกล้องโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายสิ่งรอบตัว ข้อมูลที่เราอยากรู้ก็จะปรากฏขึ้นมา

Partner Articles