Tag: Google hangout

ครั้งแรกสื่อไทยใช้ Google hangout ให้ประชาชนถามตรงผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม

อสมท. รุกสื่อใหม่ นำเทคโนโลยี google  มาประยุคเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดย เปิดให้ถามตรงกับผู้สมัครผู้ว่าฯ  ด้วยตนเองสดๆ ทางออนไลน์แบบเห็นหน้า และ ถ่ายทอดให้ชมได้ทั่วโลกนับ เป็นสื่อแรก และ สื่อเดียวในไทย

Partner Articles