Tag: Google for Thailand

บทสรุป Google for Thailand มุ่งพัฒนาประเทศไทยใน 4 เรื่องหลัก ผลักดันคนไทยและภาคธุรกิจเข้าถึงโอกาสในยุคดิจิทัล

งาน Google for Thailand ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย Google เผยถึง 4 ประเด็นหลักที่มุ่งเน้น ซึ่งจะช่วยให้คนไทยและภาคธุรกิจเข้าถึงโอกาสในยุคดิจิทัล คือ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี การส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการสนับสนุนธุรกิจ SMEs & Startup

Partner Articles