Tag: Google Chrome

Google Chrome เตรียมปรับเมนูแท็บเป็นภาพไอคอนขนาดเล็ก สะดวกขึ้นเมื่อต้องเปิดแท็บจำนวนมาก

Google Chrome เตรียมปรับเมนูจัดการแท็บใหม่ โดยให้สามารถเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือแท็บแต่ละแท็บและรอคำอธิบายของแท็บหรือมองเห็นเพียงภาพไอคอนขนาดเล็ก

Google Chrome ลง Android (ซะที)

ส่วนประกอบหนึ่งที่บอกถึงความน่าใช้ของ Smart Phone นั้นคือ Browser สำหรับ Android เชื่อว่า Browser ติดเครื่อง ยังไม่น่าถูกใจหลายๆคนที่ได้ใช้แน่นอน

Partner Articles