Tag: Godus

Godus ถ้าคุณอยากจะลองเป็นพระเจ้าดูซักครั้ง

Godus เป็นเกมแนว God Simulation หรือเกมที่จะจำลองให้คุณได้เป็นพระเจ้า ที่จะต้องนำพาเหล่ามนุษย์ผู้โง่เขลาและไม่คิดจะพึ่งตัวเอง(หมายถึงมนุษย์ในเกมนะ) ให้ไปสู่อารยธรรมอันรุ่งเรือง ด้วยพลังของพระเจ้าและด้วยความเชื่อของเหล่ามนุษย์ที่มีต่อคุณ

Partner Articles